Backbone Academy werkt voor jongeren die een verhoogde kans hebben om in aanraking te komen met de onderkant van de samenleving. De parallelle samenleving. Daar uitkomen is een moeilijk proces. Wij hebben daar de lange adem voor. Voor de jongere zijn wij een communicatiekanaal tussen de onderkant en de bovenkant van de samenleving.

De spil tussen de school, gemeente, hulpverleners en het systeem waarin de jongere leeft. Wij zijn er op de eerste, tweede en derde plaats voor de jongere. Helpen we hem of haar, dan helpen we ook de gemeente, de school, het systeem en uiteindelijk de samenleving.

Jongeren/ouder/verzorger

“Wij zijn er voor jeugdigen die talent hebben voor het maken van minder goede keuzes “

 

Jongeren

Wij zijn er voor jeugdigen die talent hebben voor het maken van minder goede keuzes. In sommige gevallen zijn deze jeugdigen zelf een grens overgestapt om zo geld te verdienen maar in veel gevallen gaat dit gepaard met druk van anderen. Er wordt snel gepraat over criminelen maar wat als je geen keuze hebt?

 

Ouders/verzorgers

Ieder kind wil graag een plek waar het zich veilig en geliefd kan voelen. Maar wat als er al zoveel verkeerde keuzes zijn gemaakt dat dit de sfeer in huis dagelijks negatief beïnvloedt? Er zijn verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat jeugdigen verkeerde keuzes maken. Deze risicofactoren kunnen op persoonlijk vlak zitten maar ook op gezinsfactoren en de omgeving waarin zij opgroeien. Als ouder kan je zelf zoveel lasten dragen dat het al zwaar voelt om jouw hoofd boven water te houden. Wij zijn ervan overtuigd dat ouders handelen naar hun beste kunnen. Wij luisteren naar jou zonder oordeel, helpen en ondersteunen. We luisteren naar jullie verhaal en ervaringen en kijken samen wat jullie nodig hebben. Wij staan klaar voor de jeugdigen, ouders/verzorgers en hun gezin.

 Uit deze wereld stappen lijkt makkelijker dan het is. De Backbone Academy werkt met een team ervaringsdeskundigen die weten hoe het is om aan de andere kant van deze samenleving te staan. Uit eigen ervaring weten we dat de reguliere hulpverlening vaak niet aansluit bij wat wij nodig hebben. Wij hebben geen kantoor, we spreken af waar zij zich prettig voelen. In onze begeleiding staan wij naast de jeugdigen en kijken we waar wij hem/haar mee kunnen helpen en ondersteunen. Wij werken niet uitsluitend tijdens kantooruren, wij werken wanneer de jeugd ons nodig heeft. Onze begeleiding is altijd maatwerk en sluit aan bij de behoeftes en doelen die de jeugdige zelf wil behalen.

Waar gemeenten en hulpverleners het soms lastig vinden om achter de voordeur te komen, geldt dat voor ons niet. Ouders zien ons niet als een bedreiging. Wij leggen niks op. Tijdens gesprekken thuis luisteren we naar iedereen en kijken we naar wat echt nodig is. We geven ouders/verzorgers handvatten, waardoor ze met kleine veranderingen, kleine successen boeken. We staan bovendien nooit boven de mensen, maar ernaast en gaan voor echt contact. Dan komt het vertrouwen vanzelf.

“Onze begeleiding is altijd maatwerk”

Deborah Restiau Lit
Wij zijn geen kantoortijgers, we hebben niet eens een kantoor. Krijgen we een casus voorgelegd dan gaan we daar op af. Niet overdenken en in methodieken proppen, maar doen. Vanuit ons hart en onze specialistische ervaring. Signalen ontvangen we via verschillende kanalen. Ook op straat. Dat vertalen we naar maatwerktrajecten waarmee we jongeren helpen in hun ontwikkeling op één of meerdere leefgebieden.
Meer weten?
Voor scholen

“Het gedrag van een jongere is niet wie hij of zij is”

De school is een plek waar kinderen leren en is gericht op de ontwikkeling van jonge mensen. Helaas is school niet alleen de plaats waar jongeren zich ontwikkelen en zich voorbereiden op hun toekomst. In de praktijk blijken scholen ook een vindplaats voor criminelen die jongeren met snel geld en status verleiden tot crimineel handelen. Voor scholen is daarom een belangrijke rol weggelegd als het gaat om signaleren van normafwijkend gedrag.

Voor docenten en onderwijzend personeel is het daarom belangrijk om kennis te hebben van ondermijning en criminaliteit. Er zijn verschillende risicofactoren die de kans vergroten om betrokken te raken bij criminele handelingen. Daarnaast kan het vroegtijdig signaleren van normafwijkend gedrag ervoor zorgen dat deze jonge mensen geholpen kunnen worden zodat zij niet klem komen te zitten in hun parallelle samenleving.

 

 

Wij oordelen niet

Om de vroegtijdige signalen te leren herkennen is kennis over de risicovolle doelgroep, de wereld van de criminaliteit en het ronselen en rekruteren enorm belangrijk. Je kan immers niet signaleren als je niet weet waar je op kan/moet letten. De Backbone Academy biedt hiervoor Masterclasses aan voor professionals maar ook voorlichtingen voor leerlingen. Hierbij maken wij een mooie mix tussen kennis over deze zware problematiek, onze professionele ervaringen met deze doelgroep en het verhaal van ervaringsdeskundigen.

 

Sta sterk, sta recht

Ondermijning en criminaliteit zijn maatschappelijk problemen waar verschillende domeinen samen moeten werken om deze problemen terug te dringen. Het is een taak van de domeinen Zorg en Welzijn, Veiligheid en Onderwijs om hier samen in op te trekken. Vroegtijdig signaleren, afstemmen met de samenwerkingspartners met ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid.

 

De Masterclasses die wij aanbieden zijn maatwerk.  In overleg kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Ontstaan en ontwikkeling van gedrag
  • Risicofactoren en het ontwikkelen van crimineel gedrag
  • Rekruteren
  • Signalen en gedragsverandering
  • Signalen bij meisjes
  • Criminaliteit en digitalisering
  • Het echt contact maken met de doelgroep: present werken
  • Kansen in het onderwijs
  • Gesignaleerd en dan?

Voorafgaande aan een voorlichting of masterclass bepalen we welke kennis al aanwezig is binnen het team. Op basis daarvan bepalen we wat de exacte insteek van onze voorlichting zal zijn.

 

Backbone Academy
Waarom kiezen voor The Backbone Academy

Wij nemen jongeren serieus

Wij zijn er altijd als ze ons nodig hebben

Wij bieden concreet perspectief

Voor gemeenten

“Wij vertalen wat
‘de straat’ ons vertelt naar gerichte hulpverlening”

Op de straat voelen we ons thuis. We weten de weg in de onderkant van de samenleving. Onze gewoon doen-mentaliteit is een breekijzer. Out-reachend werken. Gesprek aanknopen. Scannen.  Geschreven plannen of protocollen maken niet meteen deel uit van onze werkwijze. Eerst maken we contact en bouwen we aan de relatie en het vertrouwen.

 

Een haalbaar perspectief

Wij zijn geen kantoortijgers, we hebben niet eens een kantoor. Krijgen we een casus voorgelegd dan gaan we daar op af. Niet overdenken en in methodieken proppen, maar doen. Vanuit ons hart en onze specialistische ervaring. Signalen ontvangen we via verschillende kanalen. Ook op straat. Dat vertalen we naar maatwerktrajecten waarmee we jongeren helpen in hun ontwikkeling op een of meerdere leefgebieden. Gemeentes spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook ons eigen netwerk. Wij houden de lijntjes met de netwerkpartners kort, waardoor we snel kunnen handelen.

De resultaten moeten praten

Voor ons geldt dat de resultaten moeten praten. Die jongen die na een verblijf in de gevangenis met hulp van ons een baan vond als pakketbezorger bijvoorbeeld. Of de alleenstaande moeder met kinderen die drugs verkochten, daar met niemand over wilde praten maar wel met ons. Een jongere die we intern getraind hebben werkt nu bij ons als preventiemedewerker. Een jongen van de straat deelt nu zijn indrukwekkend persoonlijke verhaal tijdens voorlichting op scholen. En ál die andere jongeren die we intern opgeleid hebben, die nu rolmodellen zijn in de wijken. Allemaal bereikt op basis van oprechte aandacht, vertrouwen in elkaar en positief contact.

Wat kunnen we voor je doen?


Ben je benieuwd naar wat Backbone Academy voor jou kan betekenen?

 

 

Neem contact op